Generalforsamling: Skabelon til fremsættelse af forslag

Skabelon:

I vedtægterne for grundejerforeningen fremgår, at medlemmer er berettiget til at stille forslag til afstemning på den ordinære generalforsamling. Det gennemarbejdede forslag være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før ord. Generalforsamling. Denne afholdes årligt i marts måned.

Bestyrelsen opfordrer til, at eventuelle forslag fremsendes løbende og meget gerne væsentligt før 2 ugers reglen nævnt i vedtægterne. Dette sikrer en rettidig og grundig behandling på generalforsamlingen. Desuden sikrer det tid til at opdatere forslaget hvis bestyrelsen finder der er mangelfuld infomation til at basere en afstemning på (eksempelvis at der mangler en pris på anlægsarbejde).

Nedenstående skabelon til beslutningsgrundlag kan anvendes som udgangspunkt. Den er ikke nødvendigvis fyldestgørende, men er tænkt som inspiration.Skabelon forslag.docx

Klik på ikonet på dokumentet ovenfor eller følgende link for at åbne dokumnetet i en ny fane i browseren. Herfra kan man klikke på download for at hente en redigerbar version.: drive.google.com/file/d/1-UpZOFV4oepUFjO3YfY_V-Q8hTBawZ7d/view?usp=sharing